Destinacija:
Solun
Termin:
30.12.2015
Dana:
3 dana 0 noćenja
Prevoz:
Autobus
0 noćenja
59€
Rezerviši

Program putovanja

1. dan Mesto polaska
Polazak iz Beograda u večernjim časovima. Noćna vožnja kroz Srbiju, Makedoniju i Grčku sa usputnim zadržavanjima radi odmora.

2. dan Solun
Dolazak u Solun u jutarnjim časovima. Odlazak na fakultativno panoramsko razgledanje grada: Bela kula, Rotonda, Trijumfalna kapija, crkve Sv. Sofije, Sv. Dimitrija, Aristotelov trg, Galerijev Slavoluk. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog odlaska do tržnih centara Cosmos i Jumbo i poseta fabrici kože. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. DOČEK NOVE GODINE.

3. dan Solun
Okupljanje grupe u 02:00 h na dogovoreno mesto. Polazak za Srbiju. Očekivani dolazak na mesto polaska u podnevnim časovima. (Kraj usluga)

Fakultativni izleti

1.Panoramsko razgledanje grada – 8 €
2. Odlazak do tržnih centara Jumbo i Cosmos i poseta fabrici kože – 12 €

Cena aranžmana uključuje

Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, usluge turističkog vodiča – pratioca, troškove organizacije i vođenja aranžmana.

Cena aranžmana ne uključuje

troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja – 300,00 rsd (odrasli 19-70 god.),200,00 rsd (deca do 18 god.), 6000,00 rsd (stariji od 71 god.) – osigurana suma iznosi 30.000 €. Ulaznice i fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) i putnikove individualne troškove.

Važne napomene

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa izavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena:goriva,putarina,parkinga,tunela,trajekta,vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa –cena je podložna promeni.

OBAVEZNO 48 SATI PRE PUTOVANJA PROVERITI TAČNO VREME POLASKA
ROK ZA PRIJAVU JE 7 DANA PRE POLASKA ILI DO POPUNE MESTA

  • Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima.
  • Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija.