Kontakt

  • Adresa

    1100 Beograd, Srbija

    Takovska 5, I sprat

  • Telefon

    011/ 3343 488, 011 3342 058

    Fax: 011/ 3349 437

Prijava za posao

Pridružite se uspešnom timu Sani Trade&Tours turističke agencije!
Potrebni su nam mladi, odgovorni, samoinicijativni i energični saradnici.
Iskustvo u radu u turizmu nije neophodno.

Potrebne kvalifikacije:

- minimum viša stručna sprema
- tečno znanje engleskog jezika
- aktivan vozač B kategorije

Poželjno je da je kandidat nepušač.

Prijave slati najkasnije do 31.12.2015

Ispunite formu ispod.
Izjavljujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi podaci/informacije koje sam dao/la o sebi u prijavi za posao istiniti i saglasan/na sam da tražene podatke Sani Trade & Tours čuva u zbirci podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
("SI. Glasnik RS" broj 97 /2008 i 104/2009)